Міжнародний центр психології, психотерапії та розвитку

Психолог, психотерапевт, тренер

Христина Карабин

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Даний публічний договір (далі – Оферта, договір) є офіційною відкритою пропозицією «Виконавця» на сайті psy-center.org  (далі — Сайт)   дієздатним фізичним чи юридичним  особам (далі – Замовник) на наведених нижче умовах шляхом надання інформації через очні заходи або онлайн-події     спеціальними  формами передачі інформації для  на отримання і вироблення Замовником додаткових знань, умінь та навичок у певній сфері життя в результаті використання Замовником  Продуктів Сайту  за встановлену плату.

1.2. Прийняття (акцепт) цієї Оферти означає повне та беззастережне прийняття Замовником всіх умов без будь-яких винятків та/або обмежень та прирівнюється відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України (далі ЦК України) до укладання сторонами двостороннього письмового договору на умовах, що викладені нижче у цій Оферті.

1.3. Даний Публічний договір на надання інформаційних послуг (Оферта) вважається укладеним (акцептованим) з моменту заповнення Замовником облікового запису на Сайті Виконавця та надходження коштів Замовника на розрахунковий рахунок Виконавця.

1.4. Відповідно до ст. 638 Цивільного кодексу України, у разі прийняття викладених в Оферті умов та оплати послуг, фізична або юридична особа, яка здійснює акцепт цієї Оферти, стає Замовником (акцепт Оферти рівносильний укладенню Договору на умовах, викладених в Оферті) онлайн-сервісу інформаційних послуг, що є предметом цього Договору.

Електронна пошта для звернень khrystynadk@gmail.com

2. ВИЗНАЧЕННЯ І ТЕРМІНИ

2.1 З метою цієї Оферти наведені нижче терміни використовуються в наступному значенні: Оферта – справжній публічний договір на надання інформаційно-консультативних  послуг  та придбання інфопродуктів на  Сайті  psy-center.org, що використовується Виконавцем на правах власності.

Інформаційні послуги – будь-які послуги Виконавця, види та вартість яких визначено на Сайті, за наданням обмеженого доступу Замовника до Сайту відповідно до умов Оферти для участі у тематичних тренінгах у форматі вебінарів, супутніх   семінарах, а також інформаційних послуг Виконавця з надання за плату мультимедійних курсів-тренінгів (тренінги в записі), та супутніх інформаційних послуг Виконавця у формі консультацій, переписок у відповідних чатах та інших форматах супроводу.

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У ЦЬОМУ ДОГОВОРІ МАЮТЬ НАСТУПНЕ ЗНАЧЕННЯ:

Публічна оферта – публічна пропозиція Виконавця (викладена на сайті Виконавця psy-center.org, адресована невизначеному колу Замовників, відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України (надалі – «ЦКУ»), укласти Договір про надання інформаційно-консультаційних послуг на визначених умовах.

Публічний договір – договір про надання інформаційно-консультаційних послуг, укладений між Виконавцем та Замовником на умовах оферти з моменту Акцепту Замовником її умов.

Акцепт – повне та безумовне, беззастережне прийняття Замовником умов Оферти Договору, шляхом передоплати замовлених Послуг, та/або шляхом здійснення дій по реєстрації на сайті.

Замовник, Учасник, Користувач   – дієздатна фізична особа віком 23 роки і старше, яка замовляє, купує або використовує інфопродукти виключно для особистих потреб,  яка користується Послугами Виконавця, оплативши їх відповідно до умов, зазначених на Сайті.

Виконавець –  візична особа-підприємець Христина Дмитерко-Карабин посередицтвом Сайту  psy-center.org  та інших інтернет-ресурсів,в  тому числі – соцмереж.

Сайт Виконавця (надалі – «Сайт») – офіційна веб-сторінка Виконавця в локальній мережі та в мережі Інтернет, за адресою  psy-center.org, яка є одним з основних джерел інформування Виконавця та Клієнтів.

Сервіси сайту – функціональні можливості сайту, призначені для використання Замовниками.

Інформаційно-консультаційні послуги (Продукти, Інфопродукти) (надалі – «Послуги», «Продукти») – комплекс інформаційно-консультаційних послуг (Семінари, Конференції, Курси, Тренінги, Майстер-класи, Програми, Лекції, Консультації та/або інші послуги у форматах Заходів, Відео, Online-трансляцій, Вебінарів, Консультацій, Аудіо, текстової інформації та інших), що пропонуються та/або реалізовуються Замовникові Виконавцем. Порядок та умови надання послуг Виконавцем Замовникам визначаються цим Договором та умовами, вказаними на сторінці відповідної Послуги (Продукту) Виконавця – на  psy-center.org  . Інформація щодо вартості Послуг Виконавця, розміщена на сайті Виконавця та/або оголошена під час консультації щодо Послуги (Продукту).

Захід – це Продукт, Інфопродукт (Семінар, Конференція, Курс, Тренінг, Майстер-клас, Програма, Лекція, Вебінар, Програма, Консультація та/або інші), де Послуга надається у форматі онлайн- заходів  чи записів з конкретно визначеним, в односторонньому порядку Експертом-партнером (лектором), місцем проведення, форматом, темою, програмою, датою та проміжком часу. Інформація зазначається на сторінці відповідного Продукту на psy-center.org

Програма заходу – детальні умови надання певної Послуги (Продукту), що включає в себе, у тому числі, але не виключно, наступні умови: назва, загальна інформація, предмет, зміст та навчальна програма Послуги (Продукту); імена викладачів, тренерів,; загальна тривалість, кількість годин та розклад (графік) Послуги (Продукту); вартість Послуги (Продукту).

Відео/Аудіо-запис. Курс – це Продукт, Інфопродукт, в якому Послуга надається шляхом надання доступу для перегляду Контенту (перегляду/прослуховування відео/аудіо-запису Семінару, Конференції, Курсу, Тренінгу, Майстер-класу, Програми, Лекції тощо) з конкретно визначеним, в односторонньому порядку Виконавцем, темою, програмою та терміном доступу до Контенту.

Файли (книги, статті, шаблони, презентації, огляди  тощо) – це Контент та Матеріали Продукту, Послуги, що  надається шляхом надання доступу для перегляду Контенту,   файлів з інформацією у форматах .docx .pdf .ppt .xlsx .epub.fb2 .mobi .txt .html .rtf .djvu .psd .ai та інших.

Контент – вся інформація, що складає зміст Заходів та/або online-трансляцій, вебінарів, в тому числі, файли з даними, тексти, статті, комп’ютерне програмне забезпечення, звукові файли, фото -, відео- та інші зображення, включаючи новостворені з використанням Сайту, а також запис Заходів.

Попередня оплата – оплата грошових коштів за Послугу, яка проводиться Замовником після оформлення Замовлення і є підтвердженням повної і беззаперечної згоди Замовника укласти Договір відповідно до всіх умов публічної оферти.

Реєстраційна форма – документ, який оформляється самостійно Замовником або Виконавцем (зі слів Замовника) і є невід’ємною частиною даного Договору.

Обов’язковими реквізитами Реєстраційної форми є:

прізвище, ім’я,
адреса електронної пошти;
контактні номери телефонів;
країна проживання.
Замовник несе повну відповідальність за зміст і достовірність даних, зазначених у Реєстраційній формі.

Розповсюдження, завантаження та передавання оплаченого контенту стороннім особам, які не оплачували послугу.  Замовнику забороняється робити копії текстів, відео, аудіозиписів   Послуги (Продукту) в електронній (цифрові формі) із збереженням в пам’яті пристрою Замовника та/або без такого збереження. Також забороняється передавати всі види контенту чи лінки доступу  до нього стороннім особам, які не оплачували  доступ до Продукту.

Пристрій – це електронна обчислювальна машина (ЕОМ) та/або інший пристрій, , що  здатен здійснювати зберігання, обробку та розповсюдження звуку та зображення, як стаціонарне, так й портативний (включаючи, але не обмежуючись наступними: мобільні телефони, смартфони, ноутбуки, КПК, планшет та інші).

3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ

3.1. Предметом цієї Оферти є надання Замовнику Інформаційних послуг силами Виконавця відповідно до умов цієї Оферти шляхом надання Інформаційних послуг в інтерактивному очному та/або онлайн-форматі за винагороду, що виплачується Замовником Виконавцю.

Виконавець зобов’язується надати Користувачу послуги, зміст яких полягає в доступі Користувач до Особистого кабінету Платформи та сторінок за відповідними матеріалами контенту   після прийняття оферти  і оплати Продукту  на умовах, визначених в цій оферті. Вартість конкретного Курсу, Продукту  (навчальних матеріалів) визначена на відповідних сторінках Сайту чи на  рекламних матеріалах.

4.  УМОВИ НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОСЛУГИ. ВАРТІТЬ ПОСЛУГИ ТА АКЦЕПТ ОФЕРТИ.

4.1. Виконавець надає обмежений  в часі доступ Замовнику до Інформаційного Продукту, розміщеного  на Сайті (передає запис вебінару або надає доступ до закритої зони, сторінки сайту шляхом передачі паролів доступу), за умови 100 % передоплати цієї послуги чи оплати частинами. Терміни доступу вказуються в описі Продукту на відповідній сторінці сайту і починають діяти від моменту оплати Продукту Замовником.

4.2. Види, вартість  та засоби оплати кожного виду Інформаційного Продукту чи Послуги вказуються на Сайті Виконавця на відповідних сторінках опису Продуктів.

4.3. Надання послуг здійснюється за умов 100% передоплати або системи послідовних оплат, як це окремо вказано до кожного Продукту на відповідній сторінці Сайту.

4.4. Користувач здійснює акцепт Оферти та укладання Договору шляхом попередньої оплати послуг відповідно до п. 4.2. Договору, натискаючи кнопку  погодження Оферти та “Оплатити” на відповідній сторінці Продукту.

4.5. За бажанням, Замовник може  узгодити з Виконавцем та скористатися послугою «Розтермінування  оплати Інформаційних послуг частинами».

4.6. Участь Замовника підтверджується заповненням Замовником відповідної заявки на участь та внесенням оплати одним із способів, зазначених на Сайті. Посилання на участь у вебінарі надаються Замовнику шляхом їх надсилання на адресу електронної пошти Замовника, зазначеної ним під час заповнення заявки на отримання Інформаційних послуг.

4.7. Ця Оферта має чинність акта про надання послуг. Ухвалення послуги проводиться без підписання відповідного акта.

4.8. Замовник гарантує, що всі умови оферти йому зрозумілі і він приймає їх безумовно та в повному обсязі, без будь-яких умов, вилучень та застережень.

4.9. Виконавець залишає за собою право анулювати участь Замовника в будь-якому очному заході та/або вебінарі без повернення внесеної плати у разі порушення ним правил поведінки під час очного заходу та/або вебінару. Зазначеними порушеннями є: розпалювання міжнаціональних конфліктів, образу учасників тренінгу, ведучого, відхилення від теми тренінгу, реклама, нецензурні висловлювання, публікації наданих інформаційних послуг (вебінарів, відеофайлів з очних заходів, текстів) у будь-яких інших виданнях, у блогах, на особистих сайтах сторінках у соціальних мережах у будь-якому вигляді, передачі контенту оплачених програм стороннім особам, які не вносили оплату за доступ до матеріалів.

4.10. Після закінчення періоду оплаченої участі Замовника посилання доступу до інформації та матеріалів, отриманих Замовником у зв’язку з участю в очному заході та/або вебінарі безкоштовно повторно не надаються.

4.11. У разі, який не врегульований цим Договором, Сторони зобов’язуються керуватись нормами, встановленими чинним законодавством України.  До цього договору застосовується законодавство України.

5. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
5.1 Усі права на веб-сайт належать Виконавцеві.
5.2 Права інтелектуальної власності на Навчальні матеріали, використані в Платформі, зокрема, але не виключно, зображення, відео, логотипи, графіка, звуки, належать Виконавцю.
5.3 Виконавець також використовує об’єкти права інтелектуальної власності, що можуть належати іншим особам, на підставі відповідної ліцензії, договору чи іншої законної підстави.
5.4  Надаючи право на використання Користувачем об’єктів права використовувати для цілей виконання цього Договору, Виконавець не передає будь-яких прав інтелектуальної власності на такі об’єкти та не надає дозволу на їх використання в цілях інших, ніж визначені Договором.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

6.1. Виконавець, надаючи  Інформаційну Послугу у вигляді   вебінару, курсу, програми чи відеозаписів (Продуктів) бере на себе обов’язки щодо технічного супроводу трансляції онлайн чи доступу до Контенту на відповідних сторінках Сайту чи інших засобах комунікації з Замовником.

6.2. Виконавець несе відповідальність за зберігання та обробку персональних даних Замовника, забезпечує конфіденційність цих даних у процесі їх обробки та використовує їх виключно для якісного надання Інформаційної послуги Замовнику та його супроводу в цьому проекті.

6.3. Виконавець гарантує надання Замовнику повної та достовірної інформації про послугу на його вимогу.

6.4. Виконавець залишає за собою право   змінювати дати  чи час  проведення заходу, попередньо повідомивши про це Замовника електронною поштою.

6.5. Виконавець має право заблокувати обліковий запис Замовника у разі порушення ним правил заходу та/або вебінару  без повернення внесеної плати.

6.6. Виконавець зобов’язується надати Замовнику Інформаційну послугу шляхом організації та проведення вебінару у строк, зазначений на Сайті, або шляхом надання Замовнику доступу до  відповідних видів контенту  на закритій зони Сайту протягом 3  (трьох) робочих днів з моменту надходження коштів на рахунок Виконавця, якщо Продукт надається у відеозаписі чи за кілька годин до початку проведення проекту, якщо він відбувається в режимі реального часу.

6.7. У разі якщо протягом 3  (трьох) робочих днів Замовник з тієї чи іншої причини не отримав доступу до Інформаційної послуги, йому необхідно звернутися до служби підтримки Виконавця за контактними даними  на сайті https://psy-center.org .

7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

7.1. Замовник зобов’язаний надавати достовірну інформацію про себе в процесі створення облікового запису на Сайті. Замовник відповідає за достовірність такої інформації.

7.2. Замовник зобов’язується не відтворювати, не повторювати, не копіювати, не передавати третім особам безкоштовно чи  платно, а також не використовувати в будь-яких цілях інформацію та матеріали, що стали йому доступними у зв’язку з наданням Інформаційної послуги, за винятком їхнього особистого використання.

7.3. Замовник має право користуватися контентом Продукту, Курсу, Відео, переглядаючи його яку завгодно кількість разів для особистісного (а не комерційного використання) за період часу, відведений для користування контентом, що вказаний на сторінці опису програми. Після завершення періоду користування доступ до навчальних матеріалів закривається без права копіювання матеріалів на будь які особисті носії.

7.4. Замовник у разі надання йому послуги неналежної якості має право скористатися правами, передбаченими ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів», виключно у випадках, коли порушення його прав сталося з вини Виконавця та за доведеністю зазначеної обставини.

7.5. Замовник має право подати заявку на повернення коштів, сплачених за купівлю продукту, обгрунтувавши Виконавцю невідповідність отриманого контенту відповідно до заявленого опису Продукту на відповідній сторінці сайту чи обгрунтувавши, довівши  його некорисність для життя після наданих Замовнику доказів виконання рекомендацій Замовником та “домашніх завдань” оплаченої програми.

7.5. У разі прийняття рішення Виконавцем про повернення грошових коштів, Кошти повертаються Замовнику шляхом  зарахування  їх  на рахунок Замовника у платіжних системах банківської  картки, особистого рахунку, або інших реквізитів узгоджених сторонами.

8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1.  В разі виникнення спорів Сторони вживатимуть заходи досудового врегулювання спорів.

9. ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОСЛУГИ. ВІДОМОСТІ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

9.1.  Виконавець надає Замовникові контент, матеріали та супровід до оплаченого курсу чи програми відповідно до опису на відповідній сторінці Продукту на сайті.

9.2.   Виконавець несе відповідальність за вивіреність, професійну якість контенту. Виконавець  не несе відповідальності за неотримання   результату, отримання   результату нижче очікувань Замовника, а також за рішення  Замовника  для втілення отриманих знань , оскільки успішність використання Замовником отриманих знань, умінь та навичок залежить від багатьох факторів і обставин Замовника, на які не може прямо впливати Виконавець. До них відноситься дієвість,  цілеспрямованість, працьовитість,  інтелектуальний розвиток, наполегливість. Дана обставина приймається обома сторонами.

9.3. Виконавець у ході надання Інформаційної послуги має право вимагати у Замовника виконання «домашніх завдань» та рекомендацій, що дозволяють Виконавцю перевіряти та переконуватися у засвоєнні Замовником інформації, отриманої в ході проведення очного заходу та/або  вебінару.

9.4. Невиконання або неналежне виконання Замовником «домашніх завдань» та рекомендацій  є для Виконавця підставою для відмови у поверненні коштів, оплачених Замовником Виконавцю, чим би не обґрунтовувалася вимога Замовника, що беззастережно приймається сторонами.

9.5. Претензії з вимогою про повернення коштів мають бути надіслані Виконавцю не пізніше, ніж за добу до закінчення гарантійного строку. Інші претензії з вимогою про повернення коштів Виконавцем не розглядатимуться.

9.6. Вся інформація, якою Сторони обмінюються з метою виконання умов цього Договору, а також будь-яка комерційна інформація про умови співробітництва Сторін, є конфіденційною та не підлягає розголошенню та/або використанню без письмової згоди іншої Сторони, за винятком випадків вимушеного розголошення на вимогу уповноважених державних органів. У разі вимушеного розголошення Сторони зобов’язані негайно, але не пізніше ніж протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту вимушеного розголошення, письмово повідомити про це іншу Сторону.

10. ФОРС-МАЖОР ТА ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), що виникли після укладення цього Договору та унеможливили виконання зобов’язань відповідно до умов цього Договору. До таких обставин зокрема, але не обмежуючись, належать надзвичайні ситуації техногенного, природного чи екологічного характеру, аварії в системах електропостачання, руйнування цих систем, спричинені, зокрема, землетрусами, повенями, ураганами тощо, тривала відсутність електроенергії та інтернету з незалежних від сторін причин, військові дії, заколот, страйк, масові заворушення, заворушення та інші протиправні дії, а також стан здоров’я Виконавця (або провідного очного заходу та/або вебінару), повінь, пожежа, антитерористичні операції, землетрус та інші стихійні лиха, війна, військові дії, неконтрольовані, протиправні дії та акти вандалізму третіх осіб, революційні дії, громадські заворушення, акти або дії органів державного управління, прийняття законних чи підзаконних актів, які прямо впливають на можливість виконання сторонами умов цього договору, та будь-які інші надзвичайні обставини.

10.2. Сторони домовилися, що у разі виникнення обставин, передбачених п. 11.3. Договору, термін виконання зобов’язань за цим Договором відсувається на період часу, протягом якого діяли ці обставини та їх наслідки.

11. ТЕРМІН ДІЇ І ЗМІНА УМОВ ОФЕРТИ

11.1. Оферта набирає чинності з моменту розміщення в мережі Інтернет за адресою: https://psy-center.org  та діє до моменту відкликання Оферти Виконавцем.

11.2. Виконавець залишає за собою право вносити зміни до умов Оферти та/або відкликати Оферту В будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін до Оферти такі зміни набирають чинності з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на інтернет-сайті   https://psy-center.org

12. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ І ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

12.1  Договір може бути достроково розірваний у будь-який час за згодою Сторін;

— З ініціативи однієї із Сторін у разі порушення іншою стороною умов договору з письмовим повідомленням іншої Сторони. У такому разі Договір вважається розірваним з моменту отримання Стороною, яка порушила умови договору, відповідного письмового повідомлення іншої Сторони; — З ініціативи однієї із Сторін за умови письмового повідомлення іншої Сторони за 10 (десять) календарних днів до дати розірвання Договору

— З інших підстав, передбачених цією Офертою (Договором).

13. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ФОП Дмитерко-Карабин Христина Маркіянівна

Реєстраційний податковий номер  2899221143

Розрахунковий рахунок отримувача  26004052512736  в ПАТ КБ «Приватбанк»

МФО 305299  IВАНО-ФРАНКIВ. ФIЛIЯ АТ КБ “ПРИВАТБАНК”

UA383366770000026004052512736

Контактний телефон виконавця +380502714535

Адміністративна адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського 22а, офіс 603

Поділитися в соц-мережах: